Press Center
News
HomePress CenterNews

News

25.10.2019 Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна

та формування ліквідаційної маси_

 

          Рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 112/15 від 21.05.2015 року, №668 від 23.02.2017, №584  від  18.03.2019 року та №1932 від 29.07.2019 затверджено  ліквідаційну масу ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» станом на 01 березня 2015 року з урахуванням змін станом на 22.07.2019 року:

-          Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   5 365 832 249,90 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                

-          Оціночна вартість –  656 043 002,43 грн.

 

Після затвердження інвентаризації активів банку та Акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, виявленні активи, що були помилково включені до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 05.07.2012р. №2 із врахуванням змін, останні з яких вступили в силу 04.09.2019 року, з метою достовірності переліку майна Банку, що включено до ліквідаційної маси банку, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» було складено Акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.03.2015р. з урахуванням змін на 01.10.2019 року, щодо внесення змін до ліквідаційної маси банку за дебіторською заборгованістю, яка була помилково включена до ліквідаційної маси банку (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2697 від 24.10.2019 р.)

 

Складові ліквідаційної маси:

станом на 01.03.2015 р. з урахуванням змін на 01.10.2019 року

Група активів

Балансова вартість активів станом на

01.03.2015 з

урахуванням змін на 01.10.2019 року (грн.)

Ринкова вартість активів станом на 01.03.2015 з урахуванням змін на 01.10.2019 р.

(грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

1 339 084,27

1 339 084,27

2

Кошти в інших банках

25 490,89

25 490,89

3

Кредити, надані юридичним особам

3 393 619 751,34

117 527 947,15

3.1

в т.ч. на балансових рахунках

3 312 548 697,60

108 186 537,82

3.2

в т.ч. на позабалансових рахунках

81 071 053,74

9 341 409,33

4

Кредити, надані фізичним особам

1 408 685 101,39

87 583 747,93

4.1

в т.ч. на балансових рахунках

1 383 939 307,96

85 235 235,33

4.2

в т.ч. на позабалансових рахунках

24 745 793,43

2 348 512,60

5

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

183 726 335,04

117 423 750,40

6

Дебіторська заборгованість

73 577 739,17

18 506 812,14

6.1

в т.ч. на балансових рахунках

73 395 719,27

18 506 810,04

6.2

в т.ч. на позабалансових рахунках

182 019,90

2,10

7

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

280 067 087,37

313 629 369,21

7.1

в т.ч. на балансових рахунках

280 067 087,37

313 629 369,21

8

Цінності на позабалансових рахунках

3 867,00

2 600,44

Всього:

5 341 044 456,47

656 038 802,43