Інвентаризація майна та формування ліквідаційної маси

 

Результати інвентаризації майна

та формування ліквідаційної маси_

 

          Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 112/15 від 21.05.2015 року та № 668 від 23.02.2017 року затверджено ліквідаційну масу ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» » станом на 01 березня 2015 року з урахуванням змін станом на 01.11.2016 року:

  • Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –  5 290 413 715,89 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                
  • Оціночна вартість –  653 900 406,55  грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді майнових прав за кредитними договорами, дебіторської заборгованості та інших цінностей, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «АКО ЕКСПЕРТ» (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 20/19 від 10.01.2019 р.).

У зв’язку з виявленням майна,що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.03.2015р. з урахуванням змін на 01.12.2018 року щодо майнових прав за кредитними договорами, дебіторської заборгованості та інших цінностей (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 584 від 18 березня 2019 року).

 

Складові ліквідаційної маси:

станом на 01.03.2015р. з урахуванням змін на 01.12.2018 року

Група активів

Балансова вартість активів станом на

01.03.2015 з

урахуванням змін на 01.12.2018 року (грн.)

Ринкова вартість активів станом на 01.03.2015 з урахуванням змін на 01.12.2018 р.

(грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

1 339 084,27

1 339 084,27

2

Кошти в інших банках

25 490,89

25 490,89

3

Кредити, надані юридичним особам

3 385 502 417,60

117 527 945,15

3.1

в т.ч. на балансових рахунках

3 304 431 363,86

108 186 535,82

3.2

в т.ч. на позабалансових рахунках

81 071 053,74

9 341 409,33

4

Кредити, надані фізичним особам

1 388 883 343,19

87 243 894,93

4.1

в т.ч. на балансових рахунках

1 364 137 549,76

84 895 382,33

4.2

в т.ч. на позабалансових рахунках

24 745 793,43

2 348 512,60

5

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

183 726 335,04

117 423 750,40

6

Дебіторська заборгованість

52 635 487,61

16 776 436,14

6.1

в т.ч. на балансових рахунках

52 453 467,71

16 776 434,04

6.2

в т.ч. на позабалансових рахунках

182 019,90

2,10

7

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

280 067 087,37

313 629 369,21

7.1

в т.ч. на балансових рахунках

280 067 087,37

313 629 369,21

8

Цінності на позабалансових рахунках

3 867,00

2 600,44

Всього:

5 292 183 112,96

653 968 571,43